Stel je voor dat je winst maximaliseert,
waarde creëert voor alle stakeholders
én met elkaar bijdraagt aan het welzijn van de wereld om je heen.

 

Stel je voor dat je die mooie resultaten boekt
met een team dat swingt, samen plezier heeft,
én waarin iedereen zich ontwikkelt en tot z’n recht komt.

 

Zou dat niet schitterend zijn?
Laat je door ons uitdagen.
Gezond ondernemen, geinspïreerd werken, duurzaam verdienen

Een andere kijk op business

Écht zijn, écht doen en échte resultaten. Daar wordt iedereen beter van. unBusual biedt een revolutionaire andere kijk op business. Inclusiever, liefdevoller én winstgevender dan ooit. Geworteld in moedig leiderschap, moedig samenwerken én moedig ondernemen. Van betekenis zijn: voor jezelf, je team, je bedrijf én de wereld. unBusual, business as unusual, eigenlijk de gewoonste zaak van de wereld.

We believe that profit is a social good. It is socially irresponsible for a business not to be profitable; a free society cannot function without profitable businesses. … But, … , it matters how you make your money.

Raj Sisodia & Michael J Gelb
The Healing Organization

Aanbod

unBusual werkt op 3 dimensies; individu, team en organisatie. We noemen dat ik, wij en het. Als persoon, als team en als organisatie wil je bijdragen, ontwikkelen, resultaat boeken en impact hebben. Voor maximaal succes is het essentieel om ik, wij en het met elkaar te verbinden. Het een kan niet zonder het ander.

Moedig leiderschap

Leergang

Leren om vanuit nieuwsgierigheid en liefde te leiden. Met jouw talent waarde toe voegen aan je organisatie, je collega’s, de wereld én natuurlijk aan jezelf.

Écht aanvoeren.

Moedig samenwerken

Leergang

Samen leren én samen doen. In de dagelijkse praktijk, zodat het beklijft. Hoe je met elkaar omgaat, elkaar aan- en tegenspreekt, uitdaagt en versterkt.

Écht meedoen.

Moedig ondernemen

Leergang

Waarde(n)vol verdienen. Een verdienmodel dat zin- én winstgevend is. Vanuit moedig leiderschap handen en voeten geven aan je missie en strategie.

Écht renderen.

Moedig proeven

Even beleven

We kunnen er veel over praten maar de beste indruk krijg je door ervaren en ondervinden! Die gelegenheid krijg je in onze proeverij.

Écht kennismaken.

Over onszelf

Wij dagen mensen en organisaties uit om boven zichzelf uit te stijgen en zin te geven aan wat ze doen als persoon en bedrijf, ten gunste van persoonlijke ontwikkeling, bedrijfsresultaat en betekenis voor de samenleving.

Jan-Maarten Bosch

In onze snelle wereld is de ervaring van verbinding en zingeving van het grootste belang voor plezier, succes én rendement. Zingeving, niet abstract, maar juist concreet gemaakt, gezamenlijk beleefd door alle stakeholders, maakt uw organisatie van binnen én buiten onverslaanbaar.

 

jan-maarten@unbusual.com
(06) 53 27 79 96

Lees meer
Binnen. Ieder mens heeft een unieke mix van kernwaarden, passies en talenten. Bovendien worden we (on)bewust gedreven door een (hoger) doel: de wens om bij te dragen, iets achter te laten. Hoe mobiliseer je die unieke kracht bij jezelf? En bij de mensen om je heen?

 

Buiten. Het bestaansrecht van een organisatie wordt bepaald door markt en maatschappij, door (potentiele) klanten en (latente) behoeften. Welke toegevoegde waarde biedt je hen en de wereld om je heen? En welke waarde heeft dit voor jezelf, je medewerkers en het bedrijf?

 

Verbind binnen én buiten! Laat ‘het waarom’, van medewerker én bedrijf, van bedrijf én klant samen vloeien. Laat ‘het wat’, van goed doen én geld verdienen, hand in hand gaan door waarde(n)volle verdienmodellen. Verbind in ‘het hoe’, mens, process én resultaat.

 

Écht zijn. Écht doen. Écht renderen.

‘Zie mij als een haven; loop bij mij binnen, meer aan, bereid je voor op de volgende reis, zet koers én vaar uit.’

Paul Edauw

De mens is een betekenis gevend wezen. Ieder mens wil verschil maken, van betekenis zijn. Dat geeft voldoening op een dieper niveau. Daarom zoeken we mogelijkheden om boven onszelf uit te stijgen. In de privé context, in de sociale kring en op het werk. Betekenis is het sleutelwoord.

 

paul@unbusual.com
(06) 46 13 51 25

Lees meer
Als dat gevoel van ‘van betekenis zijn’ er is, dan werkt dat als een katalysator. Het zet de mens aan tot innovatie en transformatie. De mens is het hoogste kapitaal in iedere setting.

 

Betekenis is de kern van intrinsieke gedrevenheid. Weten waarvoor we het doen, van nut zijn voor de ander en de samenleving. Onbewust wil elk mens dit. Wij allemaal bezitten een overvloed aan potentiele krachten en competenties om vorm te geven aan de eigen gewenste toekomst en daarmee automatisch aan die van anderen. Zelf verantwoordelijkheid nemen voor deze toekomst is een grote uitdaging. Het is een weloverwogen keuze. Een leerweg die zich ontvouwt terwijl we aan de slag zijn.

 

Als we onszelf het eigen maken te zeggen en voelen ‘ik ben belangrijk’, gaat er een wereld voor ons open. De uiting van deze overtuiging is kwetsbaar en krachtig tegelijkertijd. Zonder ‘ik’ is er geen ‘wij’.  In ‘wij’ zit synergie. Het omvat zowel het geven als ontvangen; het brengen en het halen. Ontdek wat dat ene ding is wat jij de ander kan brengen. Wat is jouw talent? Spreek uit wat je werkelijk wilt, vuur jezelf aan met Passie en ga op weg richting voltooiing van je missie op en voor deze planeet.

‘Mijn talent is het vermogen mensen en organisaties in beweging te brengen en te begeleiden naar innovatief denken en handelen. Ik heb mijn Talent ‘de ontspruiter’ genoemd.’

Wie zijn er al uitgedaagd

De Elzéard Academie

unBusual staat aan de basis van De Elzéard Academie. Deze academie is een school voor moed en echtheid. Moedig leiderschap. Moedig communiceren. Moedig onderwijzen. Een plek waar je jouw leiderschap wil ontwikkelen of versterken. Een plek voor de meester, de gezel en de leerling. Een plek voor dwarsdenkers, radicalen en rebellen. Met, naar voorbeeld van de Benedictijnen, maar één regel: iedereen is een beginner, elk moment weer.

 

De naam ‘Elzeard Academie’ vindt zijn oorsprong in het verhaal ‘De man die bomen plantte’ van de Franse schrijver Jean Giono.
Lees meer
Tijdens de eerste wereldoorlog te midden van een wereld die steeds sneller de ondergang tegemoet leek te gaan, is er een enkele man in de onherbergzame Franse hoogten die doorgaat met bomen planten, oorlog of niet. Hij had vastgesteld dat dit land ten onder ging door gebrek aan bomen. Hij voegde eraan toe dat hij, omdat hij niets belangrijks te doen had, het besluit had genomen iets aan die stand van zaken te doen. Deze man, Elzéard Bouffier, ging jaren achtereen er elke dag op uit met zijn hond met maar één doel; het planten van de eikels. Door zijn missie gedisciplineerd, met focus en liefde uit te voeren bracht hij een troosteloos en doods gebied in Frankrijk weer tot leven. En maakte zo het verschil. Een toonbeeld van waarachtigheid en eenvoud, met als gevolg een geheelde omgeving.

Maatschappelijke impact

De derde peiler van unBusual is actieve participatie in een project met maatschappelijke impact. unBusual wil niet alleen adviseren en begeleiden maar ook daadwerkelijk mee doen. ‘Walk your Talk’. unBusual participeert in een project dat een transformatie van reguliere landbouw naar duurzame landbouw wil bewerkstelligen. De bijdrage van unBusual is om passende verdienmodellen te ontwikkelen en aan te wenden bij de meervoudige waardevermeerdering van het gewas Sorghum: van grond tot mond.
impact

Contact

Het ene bedrijf is het andere niet. Derhalve ons aanbod op maat. Graag zouden we samen met jou in gesprek gaan over jouw uitdagingen, wensen en mogelijkheden.

 

Adres
unBusual
Geestbrugkade 32
2281 CX Rijswijk

 

E-mailadres
info@unbusual.com

    Even kennismaken?